Stockholms miljöbarometer: Fakta om miljön i Stockholm

1087

Miljöbarometern: Täby får höga miljöpoäng - Mitti

14.10 Stockholm - A city on water Katarina Luhr, Vice Mayor for Environment, City of Stockholm 14.20 The Stockholm Action plan for good water status Juha Salonsaari, Water Coordinator, City of Stockholm 14.50 The Urban Water Agenda 2030 Gunnar Söderholm, Head of the Environment and Health Administration, City of Stockholm 15.00 Discussion Här kan du följa arbetet med miljömål och hållbarhetsfrågor i Stockholm. Med hjälp av Miljöbarometern får du en bild av hur stockholmare, företag och Stockholms stad arbetar för ett hållbart Stockholm. Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023. Kemikalieplanen 2020-2023 antogs i april 2020 av kommunfullmäktige. Den innehåller 49 åtgärder som ska föra stadens kemikaliearbete framåt. Kemikalieplanen pekar ut vägen till hur det långsiktiga målet Giftfritt Stockholm ska nås.

Miljöbarometern stockholm

  1. Skilsmässopapper beställa
  2. Wickelgren problem solving strategies

Utsläpp av växthusgaser. Klimat- och väderstatistik. Klimatanpassning. Luft. Följ miljöutvecklingen i Stockholm. Många kommuner och organisationer använder Miljöbarometern för att redovisa data och indikatorer om  Miljöbarometern är det digitala verktyget för kommuner och organisationer som vill redovisa miljöutvecklingen eller hållbarhetsarbetet på sin webbplats. Stockholms stad - miljöbarometern - Information om miljömål och miljöarbete i Stockholm.

Natur i Stockholms stad. 2K likes.

Miljöbarometern #3 by midisada - issuu

Natur i Stockholms stad ska inspirera till besök i stadens naturreservat. På Natur i Stockholms stad.

Premiär för nya miljöbarometern! Här... - Giftfritt Stockholm Facebook

Miljöbarometern stockholm

Uppgifterna är hämtade från Trafikkontoret och Trafikverket och uppdateras på veckobasis. Miljöbarometern Stockholm. "Monthly average temperature in Stockholm from January to December 2019 (in degrees Celsius) ." Chart.

Tystnad, en dos natur och en möjlighet att bara få vara. Stockholms förskolor ska vara kemikaliesmarta. På Miljöbarometern kan du läsa och se film om några ämnesgrupper och metaller som kan innebära risker för hälsa och miljö.
Referenser hemsida

Miljöbarometern stockholm

Det finns mycket du kan göra för att hjälpa och stimulera den biologiska mångfalden i staden. Du kan till exempel sätta upp fågelholkar, bygga insektshotell, köpa ekologiska varor, plantera växter som gynnar insekter och rapportera in dina fynd av hotade arter. Stockholm står inför utmaningen att anpassa staden till ett förändrat klimat, där utsläppsminskningar och klimatanpassningsåtgärder genomförs parallellt. På webbplatsen Miljöbarometern finns fakta om klimatet i Stockholm och information om stadens arbete med klimatanpassning.

Miljöbarometern » Sjöar » Magelungen; Magelungen. Magelungen ingår i Tyresåns sjösystem och ligger på gränsen mellan Stockholm och Huddinge kommun. Magelungen är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status till år 2027. Miljöbarometern » Agenda 21 Ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken håller på att tas fram i samarbete med Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall AB, Tyresåns vattenvårdsförbund samt Haninge och Tyresö kommun. När programmet är färdigt … Bränslemixen, det som eldas för att tillföra värme till fjärrvärmesystemet, består i Malmö till stor del av naturgas (21 procent). I Göteborg utgörs 11 procent av naturgas och i Stockholm utgörs 4,6 procent av stenkol samt nästan 2 procent av fossil eldningsolja. Miljöbarometern; Malmö stads Miljöprogram; Friytorna är minst i Stockholm och ungefär dubbelt så stora i Göteborg medan de i Malmö hamnar däremellan.
Saab 900 co2 emissions

In Statista. Miljöbarometern » Sjöar » Magelungen; Magelungen. Magelungen ingår i Tyresåns sjösystem och ligger på gränsen mellan Stockholm och Huddinge kommun. Magelungen är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status till år 2027. Miljöbarometern » Agenda 21 Ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken håller på att tas fram i samarbete med Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall AB, Tyresåns vattenvårdsförbund samt Haninge och Tyresö kommun. När programmet är färdigt … Bränslemixen, det som eldas för att tillföra värme till fjärrvärmesystemet, består i Malmö till stor del av naturgas (21 procent).

För äldre rapporter till och med 2018 finns även “Luftvårdsförbundsrapporter” (LVF-rapporter), vilka är framtagna av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Figur 12. Diagram över antalet soltimmar i Observatorielunden, Stockholm (Miljöbarometern, 2017) _____ 22 Figur 13.Diagram över antalet solinstrålning i Observatorielunden, Stockholm (Miljöbarometern, 2017) ___ 22 Figur 14.
Etiologi


Följ miljöutvecklingen i Stockholm - Miljöbarometern

View the profiles of professionals named "Mikael Lindell" on LinkedIn. There are 10+ professionals named "Mikael Lindell", who use LinkedIn to exchange information, ideas, and opportunities.

Miljöbarometern - Botkyrka kommun

Stockholms förskolor ska vara kemikaliesmarta.

Tel: 08-720 35 05. E-post: info@miljobarometern.se. miljobarometern.se. Miljöbarometern AB. Box 895, 101 37 Stockholm. Välkommen till Miljöbarometern.