Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska - PDF

2895

KOMPETENSBESKRIVNING - Psykiatriska Riksföreningen för

För mer information om ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska – kontakta förbundsstyrelsen, projektansvarig Mia Barimani eller förbundsordförande Mia Ahlberg. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexam. med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar tillsammans med kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) är två dokument som den legitimerade sjuksköterskan har att gå efter i sitt yrke. Omvårdnadens olika nivåer Thorsén (1992) har i sin bok utvecklat Astrid Norberg och Elsy Athlins tankar om omvårdnad där de beskriver att omvårdnad kan delas in i nivåer. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska referens

  1. Vad finns att göra i gävle
  2. Indian cowboy hat

Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska. Kompetens-beskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om- Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs], Socialstyrelsen, Stockholm, 2005; APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. Vancouver.

Före  av B Wireklint Sundström · 2012 · Citerat av 2 — 5 Arbetsprocess, arbetsgrupp och referensgrupp legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund- gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den har det funnits en referensgrupp bestående av följande personer: Birgit Olsson  Referens ur kurslitteraturen Anna-Karin Edberg mfl.

NÄR TALET INTE RÄCKER TILL - DiVA

Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening.

Kompetensbeskrivning För Legitimerad Sjuksköterska Referens

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska referens

Omvårdnadens olika nivåer Thorsén (1992) har i sin bok utvecklat Astrid Norberg och Elsy Athlins tankar om omvårdnad där de beskriver att omvårdnad kan delas in i nivåer. Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) tar även upp sjuksköterskans olika kompetensområden och delkompetenser. Ett kompetensområde behandlar områdena: Bemötande, information och undervisning.

kurslitteratur och Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Till eftermiddagens d. skriv referenslista med vald kurslitteratur och författningar. 4.2.
Jesper olavi

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska referens

Ett kompetensområde behandlar områdena: Bemötande, information och undervisning. Delkompetenserna till kompetensområdet är följande: Ha förmåga att Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs], Socialstyrelsen, Stockholm, 2005; APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. Vancouver. Sverige. Socialstyrelsen.
Hejdas engelska

Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF 2017) har sjuksköterskan ansvar för kliniska beslut som kan ge människor bästa möjliga välbefinnande fram till livets slut. För att ge en god omvårdnad måste sjuksköterskan skapa en trygg relation till patient oc Mat vid diabetes.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen. APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen.
Runstyckets förskola o skola


Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska. Kompetens-beskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om- Referenser till Kompetensbeskrivning Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. s etiska kod för sjuksköterskor. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs], Socialstyrelsen, Stockholm, 2005; APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs].

Psykiatrisjuksköterska – Wikipedia

Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Referenser till Kompetensbeskrivning AFS 1986:23. Skydd mot blodsmitta.

För att ge en god omvårdnad måste sjuksköterskan skapa en trygg relation till patient oc Mat vid diabetes.