Miljöteknisk utredning - Huddinge kommun

5592

Muddring och andra åtgärder i Köpingsviken - Köpings kommun

Ritning hämtad från Kv Gillet 1, Torshälla – Översiktlig markmiljöundersökning bilaga 1 (Structor Miljöteknik AB, 2012) STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB | www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632 20 Eskilstuna | Tel: 016-10 07 60 VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, 722 11 Västerås | Tel: 021-81 45 40 ÖREBRO: Ribbingsgatan 11, 703 63 Örebro | Tel: 019601 44 55- Säte i Eskilstuna | Org.nr: 556622-0736 | E-post: fornamn.efternamn@structor Structor Miljöteknik AB, Eskilstuna. Structor Miljöteknik AB Bruksgatan 8 B 632 20 ESKILSTUNA. Tel: 016 - 10 07 60 Fax: 016 - 10 07 66 Webbplats: www.structor.se. Kontaktperson: Peter Carlsson Telefon direkt: 016-10 07 61 E-post: peter.carlsson@structor.se.

Structor miljöteknik eskilstuna

  1. Franchiseforetag sverige
  2. Smink i handbagage ryanair

Hitta adress på karta, kontaktinfo, nyckeltal och befattningar. Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Eskilstuna kommun, Mark och exploatering, Joakim Persson, utfört en kompletterande miljöteknisk undersökning som innefattar provtagning på fastigheterna Vallonen 5 och 6 i Eskilstuna. Miljöteknik Eskilstuna - fasadputs, badrumsarbeten, entreprenadbesiktning, fasadbehandling, byggnadskonstruktion, avloppsarbeten, avfallstaxa, byggnadsstatistik STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Nötknäpparen 26 m fl, Eskilstuna Resultatrapport markmiljöundersökning Uppdragsnummer: 6017-208 1 Inledning Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Eskilstuna Kommun, Joakim Persson, Fas-tighet och Exploatering, utfört provtagning av porluft, betong, asfalt … 3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Väduren 18 & 20, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 7014-001 Rekommendation Det rekommenderas att det utförs uppföljande luftmätning av inomhusluft på fastig- STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Libergsgatan 6, 632 21 Eskilstuna Norra Källgatan 17, 722 11 Västerås Ribbingsgatan 11, 703 63 Örebro Telefon: 016-10 07 60 021-81 45 40 019-601 44 55 www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn Organisationsnummer: 556622-0736, Säte i Eskilstuna Nötknäpparen 26 m.fl. 6017–208 2020-01-27 s 2 (15) STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Markundersökning Åsbymon 2:39 Resultatrapport Uppdragsnummer: 6017-187 Sammanfattning Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) genomfört en miljöteknisk markundersökning på fastigheten Åsbymon 2:39, utanför Eskilstuna. Structor Miljöteknik AB, 2019-01-16 – se bilaga 1. Vallonen 5 och 6, Eskilstuna, Resultatrapport miljöteknisk undersökning, Structor Miljöteknik AB, 2019-07-01 – se bilaga 2.

VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, 722 11  STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB | www.structor.se.

Structor Miljöteknik AB - Företagsinformation - Allabolag

Själ vstart en 22, Stockh ol m. STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB | www.structor.se. ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632 20 Eskilstuna | Tel: 016-10 07 60, Fax: 016-10 07 66. VÄSTERÅS: Norra  Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Eskilstuna kommun utfört en översiktlig mil- jöteknisk markundersökning på fastigheten Åsbymon 2:39, utanför  STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB | www.structor.se.

Lediga jobb för Till Nytt Uppdrag i Eskilstuna Indeed.com

Structor miljöteknik eskilstuna

Remedy by Sweden AB, Eskilstuna,  Structor Eskilstuna AB. 14/8. 0,00. Structor Miljöteknik AB. 14/6.

Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Structor Miljöteknik AB har i augusti 2016 utfört en utökad miljöteknisk markundersökning av fastigheten.
Exekutiv auktion fastighet

Structor miljöteknik eskilstuna

Uppdragets syfte är att bedöma om det förekommer förhöjda halter även i det ytligaste skiktet av marken på fastigheten som kan innebära risker för de boende i området. STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB | www.structor.se. ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632 20 Eskilstuna | Tel: 016-10 07 60. VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, 722 11  STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB | www.structor.se. ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632 20 Eskilstuna | Tel: 016-10 07 60. VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, 722 11  STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB. Kv Gillet 1, Torshälla Översiktlig markmiljöundersökning.

Ulrika Martell, granskning. Eskilstuna logistikpark. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB | www.structor.se. ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632 20 Eskilstuna | Tel: 016-10 07 60.
Apotek hjortsberg

Teknisk konsult Huvudkontor. Eskilstuna. Webbplats. Structor  Företag: Juridiskt namn: Structor Miljöteknik AB. Org nr: 556622-0736.

structor.se · Org. nr . ESKILSTUNA: Bruksgatan 8B, 632 20 Eskilstuna | Tel: 016-10 07 60 Structor Miljöteknik AB på uppdrag från Strängnäs kommun, Fredrik Granlund Sam-. ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632 20 Eskilstuna | Tel: 016-10 07 60, Fax: Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Askersunds kommun, Sydnärkes byggför-.
26 chf to sgdKv Hövligheten 1, Eskilstuna - PDF Free Download

Telefon: 016-100760. Företagsnamn: Structor Miljöteknik AB. Organisationsnr: 556622-0736.

Berga 15:1, Åkersberga - Österåkers kommun

Vi gör det genom att tänka nytt, fritt och tillsammans. Våra signum är specialistkompetens, enkelhet och småskalighet. Detta Structor Miljöteknik AB ligger på plats 286 i sin huvudbransch Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik sett till omsättning per anställd (2 449 KSEK) och plats 89 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.

Structor Eskilstuna AB har sedan starten år 2000 vuxit och består i dag av ca 25 anställda. Medelåldern är 40 år och trots den för branschen relativt låga medelåldern … STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB | www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632 20 Eskilstuna | Tel: 016 - 10 07 60 VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17 , 722 1 1 Västerås | Tel: 021 - 81 45 40 ÖREBRO: Ribbingsgatan 11, 703 63 Örebro | Tel: 019 - 601 44 55 Säte i Eskilstuna | Org.nr: 556622 - 0736 | E - post: fornamn.efternamn@structor.se ESKILSTUNA dieselanläggningar 2011 (Structor Miljöteknik AB, 2012). Figur 4. Provtagning som genomfördes av Structor under 2012. Oljeföroreningar påträffades vid SM2 och SM8, se röda cirklar. Ritning hämtad från Kv Gillet 1, Torshälla – Översiktlig markmiljöundersökning bilaga 1 (Structor Miljöteknik AB, 2012) STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Deponi för inert avfall på Åsbymon 2:39 Samrådsunderlag Uppdragsnummer: 6017–187 1.1 Uppdrag och syfte Syftet med detta uppdrag är att söka tillstånd för deponi för inert avfall på fastigheten Ås-bymon 2:39.